Hoe een gek idee een boek wordt.

9 november 2021

Luc Van hoeymissen (70), Leuvens auteur, beleefde dit met zijn boek “Maria Magdalena, de werkelijkheid achterna.”. Een verhaal dat zich afspeelt in de coulissen van het evangelie. Lees hier hoe een gek idee een boek geworden is.

Eerst even een verkort fragment uit dit boek:

“Maria Magdalena hoorde een gezant van Petrus’ kerk verkondigen dat Jezus verrezen was, dat zijn moeder onbevlekt ontvangen was en dat, als de mensen de kerkelijke geboden naleefden, zij na hun dood zouden verrijzen. Weliswaar pas op het einde der tijden. “Hij liegt!” fluisterde ze tegen haar dochter, Sarah. Even later vertelde ze aan haar dochter hoe de vork aan de steel zat. Ze vermeldde de duistere krachten waar Jezus en zij het slachtoffer van geworden waren. Ze bleef eveneens stilstaan bij wat de gezant niét verteld had, zoals de code van de liefde en het leven, die Jezus en zij ontdekt hadden. Sarah pende alles zorgvuldig neer en maakte er een sluitend verhaal van. Zodoende zette ze Jezus terug in zijn kracht, maar dan als gewone mens. Ze noemde het verhaal ‘Maria Magdalena, de werkelijkheid achterna’.

Het zit soms in een klein hoekje.

Luc vertelt: “Als bemiddelaar hoorde ik regelmatig van mijn coach, dat bemiddelaars altijd uit de inhoud van het conflict moeten blijven. Ergens legde ik de link met Jezus’ evangelische uitspraak: ‘Oordeel niet en je zult niet veroordeeld worden.” Ik dacht dat Jezus misschien ook een soort bemiddelaar geweest was. Geboeid door deze gedachte herlas ik het evangelie en stelde vrij snel vast dat ik fout was. Ik ontdekte evenwel dat er iets niet klopte. De verrijzenis was meer dan een symbool, het was een geloofspunt. Hierdoor werd een mythe een werkelijkheid. De vraag was: “Wat maakt dat men op die manier van fictie een werkelijkheid probeert te maken?” Dat intrigeerde me.

Ik begon uit stukken van het evangelie de belangen te analyseren en besefte dat er in de coulissen van het evangelie meer moest gebeurd zijn. Het was een kleine stap in het bedenken van meer realistische scenario’s.

Het eerste scenario

Jezus zou water in wijn veranderd hebben. Dat was het eerste wonderlijke feit in het evangelie. Het staat in Johannes 2; 1-11. Het herschrijven ervan was niet evident. Ik wou immers een tekst, die realistisch was en toch de perceptie dat Jezus een wonder gedaan had behield. Het was een wel leuke bezigheid. Ik lachte af en toe zelfs met mijn eigen spinsels. Ik wou met deze oefening veel leren, want het ging zich nog herhalen. Een paar uur later had ik mijn eerste bladzijden, van wat later een boek zou worden. Ik had goesting om verder te doen.”

De plot

Luc: “Een aantal scenario’s kwamen automatisch. Een aantal waren moeilijker in elkaar te steken. Wel voldeden ze allemaal aan de initiële basisvoorwaarden: de scenes moesten realistisch zijn en de perceptie van het wondere moest overeind blijven. Bovendien moesten de scenes ook wat realistisch was in de evangeliën, mee overnemen.

Ook de personages moesten realistisch zijn: mensen van vlees en bloed, geen heiligenbeeldjes of grote almachtige wereldverbeteraars. Een vleugje poëzie, romantiek en seks waren ook welkom en als de hardheid van het leven regeerde, moest die dat ook doen.

Op een bepaald ogenblik wou ik wat ik reeds had aan mekaar linken. Dus moest ik een plot hebben. ‘Moeilijk was dat niet,’ dacht ik. Ik had immers het evangelie. Maar die plot voldeed niet meer om alles op een realistische manier in elkaar te doen passen. Bovendien was die plot te eenzijdig gericht op Jezus en zijn volgelingen. Ook miste ik wat kleurrijke personages en Jezus’ antagonisten waren te weinig aanwezig. Ik heb dan maar aan een aantal personages die in het evangelie louter op zichzelf staan een grotere rol toebedeeld. Ook heb ik twee wezens van gedaante doen verwisselen en Maria Magdalena om bepaalde redenen, die ik de lezer laat ontdekken, een prominente rol toegewezen.

In heel dat proces sloeg mijn fantasie wel eens op hol, maar dat deerde me niet.

In 2019 had ik een vrij realistisch en consistent verhaal, dat zich in de coulissen van het evangelie afspeelde. Ik vond het verrassend, maar ook verassend.”

De goede boodschap

Luc: “Mijn eerste idee was dat mijn ‘onwaarschijnlijk evangelie’, zoals ik mijn verhaal toen noemde, het nalatenschap zou zijn voor mijn kleinkinderen. Ik had er immers wat ‘wijsheid’ ingelast. “Opa toch!” hoor ik ze zeggen. Ook hiervoor baseerde ik mij op wat in het evangelie stond. Maar aangezien ik me er te weinig in herkende heb ik mijn verhaal wat bij gekruid met een aantal lessen uit mijn leven. Ik heb ook het scheppingsverhaal herschreven, gebaseerd op wetenschappelijke lectuur. Het uitdagende en leuke aan het opstellen van deze ‘goede boodschap’ was dat ik complexere dingen op eenvoudige wijze moest uitgelegd krijgen, zonder belerend te zijn.”

Mijn verhaal was vrijwel af.

Luc: “Eind 2020, begin 2021 liet ik mijn verhaal door vier mensen lezen, van wie ik wist dat ze me niet zouden sparen. Hun commentaren waren belovend: ‘Gedurfd’, ‘Het steekt goed in mekaar’, ‘Het sleept je mee’, ‘Eindelijk een realistische weerspiegeling van Jezus’ leven’, ‘Je weet dat het fictie is en toch lijkt het reëel.’... Ik durfde het bijna niet te geloven, want aan de basis wist ik niet eens of ik goed kon schrijven, op één enkel positieve ervaring na. Toen ik 14 jaar oud was, kreeg ik voor een kort erotisch getint detectivestukje ;) een 9 op 10. Mijn hoogste score voor Nederlands.

“Uitgeven!” moedigde één van die lezers, die priester is, me aan. Dit ondanks het feit dat het helemaal geen godsdienstig verhaal geworden was. Integendeel. “Het breekt met de fictie van het evangelie en plaatst Jezus terug in zijn kracht als gewone mens.” zei een ander.”

Het wonder geschiedde.

Luc: ”Een tweetal maand later – het was begin 2021 – bood een uitgever zich aan, ‘Storyland. Hij en zijn partner toverden mijn verhaal om tot een boek. Dat was een leerrijke ervaring. De cover, de correcties, de setting, de lay-out, het was allemaal nieuw voor mij. Mijn verhaal is inmiddels een boek geworden met een heel eigen cover: Maria Magdalena tijdens de gelukkigste dag van haar leven. Het boek leeft nu stilaan zijn eigen leven. Het is nu aan de lezer om te bepalen wat ermee gebeurt. Maar hoe dan ook een oprechte dank aan mijn uitgever en allen die me bijgestaan hebben tot de realisatie ervan.


‘Maria Magdalena, de werkelijkheid achterna’ is uitgegeven bij Storyland. De cover is een ‘MaryDes designs’. Auteur: Luc Van hoeymissen.