Ish Ait Hamou

Journaliste Annelies Moons gaat in gesprek met Ish Ait Hamou over zijn laatste boek De theorie van de 1 of 2. In dit boek onderzoekt hij hoe gemeenschappen kunnen vervallen in benauwdheid en onderlinge afgunst.
In De Morgen vertelde hij hoe persoonlijk en emotioneel het was deze tekst op papier te zetten – 'en erover praten is dat ook'. Maar het is wel een gesprek dat gevoerd moet worden.
Over verdoken racisme, discotheek Carré die een onneembare vesting bleek voor een jongen met Marokkaanse roots en de angst en schaamte die daarbij kwamen kijken.
Yasmien Naciri geeft een wederwoord op het boek van Ish Ait Hamou en schuift even mee in de zetel.
Er is mogelijkheid tot Q&A.
Na het gesprek is er een signeersessie.Boekhandel Barbóék zorgt voor een mooie oogst boeken.
over De theorie van de 1 of 2
“Waarom zijn wij Marokkanen vaak zo angstig als iemand uit onze gemeenschap een positie bekleedt waar we zelf van droomden? Waarom is het succes van iemand uit onze Marokkaanse gemeenschap geen succes voor ons allen, maar maakt het ons eerder benauwd?” Deze hamvragen stelt Ish Ait Hamou in zijn essay De theorie van de 1 of 2, zijn eerste non-fictie boek. Ish reikt geen sluitende theorie aan, maar een denkkader dat uitnodigt tot overleg. Als kind van Marokkaanse ouders deelt Ish Ait Hamou in zijn essay persoonlijke ervaringen. Hij reflecteert over wat er gebeurt als je opgroeit in een samenleving met weinig mogelijkheden. Hij onderzoekt op persoonlijke wijze hoe je vanuit de Marokkaanse gemeenschap daardoor wordt beïnvloed en vooral, wat het betekent voor de onderlinge relaties. Een handvat tot overlegDe theorie van de 1 of 2 verwoordt verwarrende gevoelens en gedachten in het dagelijkse leven. Ish nodigt iedereen uit om mee te lezen én vooral om mee in gesprek te gaan. Het essay moedigt aan om op een transparante, constructieve manier ervaringen uit te wisselen. Volgens de auteur is het delen van gevoelens en gedachten dé manier om je te bevrijden van negativiteit.
over Yasmien Naciri
Yasmien Naciri is veelzijdig en bevlogen ondernemer, gastdocent, auteur, columniste. Ze richtte in 2012 een ontwikkelingshulporganisatie op voor o.a de heropbouw van scholen en gelijke onderwijskansen in Marokko. Ze is ook de bedenker en oprichter van Fleks vzw, een vrijwillige jeugdwerking in Antwerpen die ze ondertussen heeft overgedragen aan de jeugd. Sinds 2014 is ze een bekende stem in het maatschappelijke debat en focust ze zich op maatschappelijke uitdagingen, vernieuwende projecten en beleidsvoorstellen.
Naciri heeft een breed interesseveld – ze is ervan overtuigd dat er geen andere optie is als je maatschappelijke uitdagingen wil aanpakken. Daarom is ze het liefst bezig rond innovatie en changemanagement, beleidsvorming, strategische communicatie, inclusie en sociale mobiliteit
Vandaag zet ze haar maatschappelijk engagement voort via haar werk en in verschillende bestuursraden uit de onderwijs-, jeugd-, cultuur- en armoedesector waaronder Ancienne Belgique en als lid van de beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen.
Naciri is ook betrokken bij de expo Kennis aan de Ketting in het kader van het Dieric Bouts Kunstenfestival in Leuven.

Ish Ait Hamou
Datum:
21 jan. 2024
Startuur:
10:30
Einduur:
12:30
Organisator:
30CC
Locatie:
30CC/Minnepoort
Dirk Boutslaan 62, Leuven