Leerkrachten bedenken en realiseren concept van de boekentrap

Leerkrachten bedenken en realiseren concept van de boekentrap

14 september 2019
Onderzoek heeft aangetoond dat er een grote noodzaak is aan een sterke leescultuur bij kinderen. Ons onderwijs scoort erg slecht bij internationaal onderzoek naar leesplezier en
peilingsproeven begrijpend lezen. Hierdoor groeide het verlangen om een stimulerende en krachtige leesomgeving op school te creëren.

Na lang overwegen, besloten we te starten met co-teaching zodat we met twee leerkrachten een grotere groep leerlingen konden begeleiden. Hierbij waren we op zoek naar een
functionele ruimte waar de kinderen de nodige rust en structuur krijgen. Eind februari lag deze eerste schets op onze werktafel en vormde de start van ons ambiteus project: ‘taalstimulering met de boekentrap’.

Met de steun van onze school, Vlajo en ouders startten we een grote crowdfundingactie. Tijdens de zomermaanden werd er hard gewerkt in onze klassen. Na het vakkundig
verwijderen van de tussenmuur, zijn we met schrijnwerkerij Kindermans gestart aan de bouw van de boekentrap. Aan de voorkant nemen de kinderen plaats op de drie treden voor
een korte en duidelijke intructie bij elke les. Na de instructie gaan de kinderen naar de werkklas achter de boekentrap voor verwerking. Wie nood heeft aan verlengde instructie en intensievere begeleiding neemt plaats op de onderste trede. Op maat gemaakte tafeltjes zorgen ervoor dat ze ook gemakkelijk notities kunnen nemen. Aan de achterkant is er een uitnodigende bibliotheek van 5 meter lengte. Met zelfgemaakte boekensteunen kunnen we onze boeken aantrekkelijk voorstellen. Verschillende jeugdauteurs hebben dit project mee gesteund. De werk- en luisterklas is met een glazen en plexiwand afgescheiden. In de onderste plexi-platen graveerden we de handtekeningen van heel wat auteurs. De LED- verlichting laat de gravures mooi uitkomen.

Op vrijdag 27 september is er een groot boekenfeest met de inhuldiging van de boekentrap. I.s.m. boekhandel Boekarest organiseren we een grote boekenmarkt. Heel wat jeugdauteurs waaronder Stefan Boonen, Kim Crabeels, Karla Stoefs, Kolet Janssen en Mathilde Masters komen op de trap voorlezen en hun boeken signeren.

Iedereen is van harte uitgenodigd op dit evenement vanaf 15u.30 tot 20u. op onze school!
VBS Terbank
Celestijnenlaan 46
3001 Heverlee