Signeersessie 1529-De Damesvrede met auteur Hendrik Duron

De slag bij Pavia in 1525 is een triomf voor keizer Karel en een mokerslag voor Frankrijk. Het nieuws slaat in als een ijzeren kanonskogel. Hoe stop je in godsnaam een eeuwenoude vete die nog maar eens bloedig escaleert?

Margareta van Oostenrijk, de tante van keizer Karel, vraagt het zich af. Louise van Savoie, de moeder van de Franse koning, nog meer. Het noodlijdende volk nog het allermeest. Frankrijk wordt vernederd. De keizer eist dat het opkrast uit Italië. Ook het roemruchte Bourgondische hertogdom, door zijn voorvader Karel de Stoute gruwelijk verloren aan Frankrijk, wil hij terug. Nieuwe veldslagen volgen, de halsstarrige vorsten dagen elkaar zelfs uit tot een zwaardduel.

Met lede ogen kijken de twee dames de rampzalige situatie aan. Hun gedeisde stemmen laaien gaandeweg op tot een stoutmoedig damesvuur. Samen broeden ze op een geheim plan dat hun vorsten en de wereld zal verbluffen.

Signeersessie 1529-De Damesvrede met auteur Hendrik Duron
Datum:
06 mei 2023
Startuur:
14:00
Einduur:
15:30
Locatie:
Standaard Boekhandel
Diestsestraat 127, Leuven