Eerste Karakterfeest - Frans de Waal over gender en diversiteit

Gender is hot! In zowat elke discussie eist het thema vandaag zijn plaats op. Volgens de wereldberoemde primatoloog Frans de Waal is er dan maar best een bioloog in de buurt: meningen zijn welkom, maar de wetenschap heeft ook haar zegje.
De Waal geeft eerst een presentatie over zijn onderzoek naar bonobo’s en chimpansees, onze meest nabije verwanten. Daarna trekt hij de genderdiscussie verder open met filosofe Griet Vandermassen (UGent) en biologisch psycholoog Rudi D'Hooge (KU Leuven).
Radiopresentator en kersvers Universiteit-van-Vlaanderen-directeur Sven Speybrouck leidt de debatten.
Het gender debat kan niet zonder biologie: Een avond met primatoloog Frans de Waal
In zijn nieuwe boek Anders: Gender door de ogen van een primatoloog
(AtlasContact, 2022) buigt Frans de Waal zich over gender en sekse bij de mens en andere dieren. Hoe verschillend zijn mannen en vrouwen? Is dat verschil natuurlijk of aangeleerd? Zien we dezelfde verschillen terug bij andere primaten? Leren mensapen ook hun sekserollen of is “gender” een uniek menselijk verschijnsel?
Terwijl de Waal wijst op universele geslachtsverschillen, ziet hij geen biologische reden voor genderongelijkheid. Het is bijvoorbeeld niet moeilijk om bij andere primaten machtige alfa-vrouwen te vinden en ook is niet elke alfa-man is een tiran. Beide geslachten hebben volop leiderschapskwaliteiten.
De Waal is een der weinige wetenschappers die bekend is met zowel chimpansees als bonobo’s, onze beide naaste verwanten. Bij chimpansees zijn de mannen dominant en bij de bonobo’s de vrouwen. Bonobo’s hebben ook een rijker seksleven. De Waal behandelt onderwerpen als genderidentiteit, seksuele oriëntatie, gendergerelateerd geweld, vriendschap en kinderzorg, en laat overtuigend zien dat de evolutionaire biologie bijdraagt aan een genuanceerdere visie op het culturele begrip “gender,” inclusief de diversiteit die we bij onze soort kennen.

Datum:
06 dec. 2022
Startuur:
20:00
Einduur:
22:00
Organisator:
30CC
Locatie:
30CC/Schouwburg
Bondgenotenlaan 21, Leuven